Advertising Expenditure Forecasts September 2016

Zenith förutspår globala reklammarknaden kommer att växa 4,4% 2016 och nå 539 biljoner dollar i slutet av året. Detta är 0,3 % mer än vad förutspåddes i juni.

Läs rapporten i sin helhet här.

rapport
Publicerat: