Alla kan hjälpa!

Just nu pågår en flyktingkris i Europa. Över 100 000 människor på flykt från krig har kommit till Grekland i dåliga båtar över Medelhavet i år. UNHCR är på plats i Grekland och hjälper regeringen att hantera krisen samt delar ut nödhjälp till människorna som kommer.

Zenith stödjer tillsammans med Sveriges Mediebyråer och ett stort antal av deras medlemsbyråer UNHCR:s insamling till flyktingarna från Syrien.

Du kan också hjälpa till! SMS:a HAV100 till 72980 för att ge 100 kronor till UNHCR:s arbete i Grekland.

Zenith stödjer UNHCR och flyktingarna från Syrien
Publicerat: