Innovativ Mediestrategi

Libresse är ett varumärke som vill och kan ta ansvar bortom det kommersiella och traditionella. Därför baserades vår strategi på att skapa en ikonisk röst för mens och bryta tabut genom kända språkrör inom elitidrott – Lotta Schelin.  Vårt språkrör berättade om den verklighet som kvinnliga elitidrottare har och verkar inom. En verklighet utan anpassning och kunskap om förutsättningar för unga kvinnor, dominerad av manliga tränare och där mens är tabu.

Vår strategi för PR var att skapa debatt hos Sveriges största nyhetsredaktioner och sedan följa upp och förlänga kampanjen genom köpt och förtjänad media. Dessa kanaler stöttade strategin genom att fortsätta utbilda samt att skapa kännedom och engagemang hos vår målgrupp. Intresset hos Sveriges nyhetsredaktioner var större än någon kunnat ana, och många redaktioner blev också förvånade över att det var ett kommersiellt varumärke som låg bakom initiativet.

För att sammanfatta strategin så byggde den på en bred mix av kanaler: nativelösningar, sociala medier, kanaler med bred räckvidd för rörligt material och kanaler som hjälpte kampanjen att få organisk tillväxt  med stor framgång.

Lösning och innovation

Genom en kombination av PR, köpt och förtjänad media, lyckades vi få ett större genomslag än vad vi vågat hoppas på!

Strategin för PR var att sprida kännedom och skapa debatt hos Sveriges största nyhetsredaktioner samt andra relevanta kvinnliga medier. Detta följdes sen upp av en mix av köpt och förtjänad media för att på så sätt förlänga kampanjen ytterligare. Dessa kanaler stöttade strategin genom att fortsätta utbilda samt att skapa kännedom och engagemang hos vår målgrupp.

Vi valde att arbeta med flera olika videoplattformar, med sofistikerade målgruppsstyrningar, för att skapa räckvidd, engagemang och organsisk spridning inom målgruppen. Vi kompletterade med nativelösningar för att ytterligare skapa engagemang för film och projekt i en relevant kontext.

Sociala medier användes för samtliga ändamål, dvs båda skapa engagemang, spridning av film samt skapa debatt och bilda opinion.

Resultat

Med en cut-through rate på 30% i målgruppen, (Global NORM 9%) så var kampanjen en stor succé i att skapa engagemang och stärka Libresse som varumärke i målgruppen, samt stärka uppfattningen om att Libresse arbetar för att bryta tabun som finns inom mens och sport.

Med hjälp av kombinerade PR-aktiviteter och organsisk spridning av kampanjen, lyckades vi få ett redaktionellt genomslag med över 200 artiklar, inslag i TV och radio, print och online.

Det startas även en debatt på Twitter, med många idrottsprofiler, politiker och idrottsorganisationer, där Lotta Schelin får medhåll för detta projekt/initiativ. En debatt som även pågår efterföljande vecka, efter pressrelease, i media.

Brand Engagement: engagement rate på 14% (MÅL: 4%)

Brand Equity: ökade med +20% i varumärkeslojalitet kopplat till frågan att ”bryta menstabut” och som ”inspirerande varumärke

Brand Equity: 73% av dem som sett RedFit kampanjen blev mer positivt inställd till Libresse som varumärke!

Brand Equity: 60% håller starkt med om att Libresse som varumärke arbetar för att bryta tabun som finns inom mens och sport!

Media reach: över 80% (MÅL: 75-80%)