Adspend forecasts December 2015

År 2018 kommer mobil annonsering  att vara större än desktop  och stå för 50,2% av all annonsering på Internet, enligt ZenithOptimedia nya globala ad spend prognos.

Adspend forecast December 2015
Mobil annonsering kommer att uppgå till US $ 114bn i 2018, upp från US $ 50 miljarder år 2015, och kommer att vara större än alla andra medier utom TV (som totalt US $ 215bn, upp från US $ 206bn 2015).Mobil reklam är ansvarig för nästan all tillväxten i den globala ad spenden. Mobil reklam kommer att växa med i genomsnitt 32% per år mellan 2015 och 2018.

Adspend forecasts December 2015 executive summary - Download PDF

Advertising Expenditure Forecasts September 2015

Nu kan du läsa vår spännande prognos om utvecklingen av den globala mediespenderingen. Vid frågor – kontakta info@zenithmedia.se

Adspend forecast September 2015
Zenith predicts global ad expenditure will grow 4.0% in 2015, reaching US$554 billion by the end of the year. Our forecast for 2015 is down by 0.2 percentage points from the June edition as marketers have moderated their expectations of global economic growth.

Adspend forecasts September 2015 executive summary - Download PDF
Publicerat:

Advertising Expenditure Forecasts June 2015

Här kan du läsa mer om det spännande skiftet i de globala medieinvesteringen som drastiskt visar på att vi lever i en ny värld. Många marknader följer nu efter  Sverige som har haft en av de tydligaste svängningarna mot digitala medier.

Adspend forecast June 2015 Zenith predicts global ad expenditure will grow 4.2% in 2015, reaching US$531 billion by the end of the year. Our forecast for 2015 is down very slightly from the March edition (by 0.2 percentage points), mainly because Latin America has suffered from low prices for oil and other export commodities, and the weakness of the economy in Brazil.

Adspend forecasts June 2015 executive summary - Download PDF
Publicerat:

Prognos på mediekonsumtion land för land 2015

Den nya teknologin påverkar också mängden media och content som vi konsumerar. I den här rapporten kan du läsa om hur mycket den ökar och hur mycket vår mediekonsumtion är prognostiserad att öka under de kommande åren. För mer information: kontakta info@zenithmedia.se
 
  Se prognosen för varje land i rapporten, ladda ner här: Media Consumption Forecast 2015.pdf (5MB)
  Prognos på mediekonsumtion 2015
Publicerat:

Zenith Insight

Både internationellt, nordisk och lokalt fokuserar vi på Zenith på att hitta insikter om våra kunders affärer och konsumenter. Ett bevis på vårt engagemang om målgrupper och deras vanor är att vi har sammanställt ett flertal rapporter, två exempel hittar du här: Millenial Beats och the Pursuit of Happiness. Vi har flera unika verktyg för att analysera och lyssna av sociala medier, och vi har djup kunskap om fokusgrupper, CAWI-mätningar och andra researchverktyg.För mer information om vårt researcherbjudande – kontakta andreas.edoff@zenithmedia.se
Publicerat:

Owned First

For the past 60 years, marketing wisdom has dictated that paid media – noteably the 30-second TV spot – has had priority over all other aspects of brand building. The limitations of the TV spot have dominated both media plans and the collective marketing mindset. This has led to a state of reductive, or simplified, thinking in marketing, focused on “how can we tell the story quickly” and “how can we reduce brand meaning down to its most singular expression?”

revIn the digital era, people don’t take things on trust. They value real experiences, peer guidance and expert recommendations. In the digital era, the lines between product and service are blurred. Brands that are achieving the strongest bonds with consumers, eg Google and Amazon, have been built without abstract concepts or advertising.

Kontakta infon@zenithmedia.se för att läsa rapporten
Publicerat:

Advertising Expenditure Forecasts March 2015

ZenithOptimedia predicts global ad expenditure will grow 4.4% in 2015, reaching US$544 billion by the end of the year.

March Our forecast for 2015 is down (by 0.5 percentage points), mainly because of the severe economic problems in Russia, Ukraine and Belarus, and a slowdown in China, which is now so large that relatively small changes in growth visibly affect the global total.

Adspend forecasts March 2015 executive summary - Download PDF
Publicerat:

Jakten på lycka – vägen till konsumenten

”Varumärken som kan hjälpa millennials att uppnå lycka har bäst chans att säkra långvariga och lönsamma relationer med denna viktiga konsumentgrupp.” – Linda Tan, Strategic Insights Director, Worldwide, ZenithOptimedia.

Att förstå vad lycka är för konsumenterna är helt avgörande för att få dem engagerade i ett varumärke. Målgrupper i åldern 18-34 – millennials – har en helt annan väg till lycka än tidigare generationer. Det kräver förstås en ny syn på marknadsföringen. I ZenithOptimedias globala studie – The Pursuit of Happiness – som omfattar 6 000 millennials i 10 länder, identifierar vi nya vägar, tydliga möjligheter och konkreta råd för varumärken att hjälpa millennials att uppnå lycka. Kontakta infon@zenithmedia.se för att läsa hela rapporten
Publicerat:

Advertising Expenditure Forecasts December 2014

ZenithOptimedia predicts global ad expenditure will grow 4.9% in 2015, reaching US$545 billion by the end of the year.

Our forecast for 2015 is down (by 0.4 percentage points) on our last forecast in September, with small downward revisions across many regions of the world. This indicates a minor but widespread decline in advertiser confidence, related to conflict in Ukraine and weak economic growth at the heart of the Eurozone.

Adspend forecasts December 2014 executive summary - Download PDF
Publicerat:

Advertising Expenditure Forecasts September 2014

ZenithOptimedia predicts global ad expenditure will grow 5.3% in 2014, reaching US$523 billion by the end of the year.

Our forecast for 2014 is down fractionally (by 0.1 percentage points) on our last forecast in June, after escalating tension between Russia and the West over the Ukraine crisis disrupted trade and investment. Our 2014 forecast is now 0.2 points down on our April forecast, leaving it back where it was last December.

Adspend forecasts September 2014 executive summary - Download PDF
Publicerat:

Advertising Expenditure Forecasts June 2014

ZenithOptimedia predicts global ad expenditure will grow 5.4% in 2014, reaching US$524bn by the end of the year.

Our forecast for 2014 is down fractionally (by 0.1 percentage points) on our last forecast in April, after the widening conflict in Ukraine severely disrupted its ad market, and Russia has suffered from economic sanctions and a withdrawal of foreign investment.

Adspend forecasts June 2014 executive summary - Download PDF
Publicerat: