Prognos på mediekonsumtion land för land 2015

Den nya teknologin påverkar också mängden media och content som vi konsumerar. I den här rapporten kan du läsa om hur mycket den ökar och hur mycket vår mediekonsumtion är prognostiserad att öka under de kommande åren. För mer information: kontakta info@zenithmedia.se
 
  Se prognosen för varje land i rapporten, ladda ner här: Media Consumption Forecast 2015.pdf (5MB)
  Prognos på mediekonsumtion 2015
Publicerat: