Zenith Insight

Både internationellt, nordisk och lokalt fokuserar vi på Zenith på att hitta insikter om våra kunders affärer och konsumenter. Ett bevis på vårt engagemang om målgrupper och deras vanor är att vi har sammanställt ett flertal rapporter, två exempel hittar du här: Millenial Beats och the Pursuit of Happiness. Vi har flera unika verktyg för att analysera och lyssna av sociala medier, och vi har djup kunskap om fokusgrupper, CAWI-mätningar och andra researchverktyg.

Jakten på lycka – vägen till konsumenten

Att förstå vad lycka är för konsumenterna är helt avgörande för att få dem engagerade i ett varumärke. Målgrupper i åldern 18-34 – millennials – har en helt annan väg till lycka än tidigare generationer. Det kräver förstås en ny syn på marknadsföringen. I Zeniths globala studie – The Pursuit of Happiness – som omfattar 6 000 millennials i 10 länder, identifierar vi nya vägar, tydliga möjligheter och konkreta råd för varumärken att hjälpa millennials att uppnå lycka.

”Varumärken som kan hjälpa millennials uppnå lycka har bäst chans att säkra långvariga och lönsamma relationer med denna viktiga konsumentgrupp.”

Linda Tan, Strategic Insights Director, Worldwide, Zenith.


För mer information om vårt researcherbjudande – kontakta andreas.edoff@zenithmedia.se